Bel ons 010-3181061

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en garantievoorwaarde voor online aankopen in onze webshop.

 

 1. Toepasselijkheid Online Verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al uw online aankopen in de Moon Slaapadviseurs webshop. Mochten deze voorwaarden in strijd zijn met de CBW-voorwaarden, dan prevaleren de CBW-voorwaarden.

 

 1. Orderbevestiging

Wanneer u bij ons een aankoop doet, ontvangt u een orderbevestiging, dit is tevens uw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat uw ordernummer vermeld. Op de orderbevestiging staat ook een verwachte leverweek vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten de order te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 1. Aanbetaling

Bij het aangaan van de koopovereenkomst vragen wij een aanbetaling van 25%. Het restantbedrag dient u te betalen bij (deel)levering van de order.

 

 1. Bestelling wijzigen

Wanneer u de bestelling wilt wijzigen geeft u dit dat zo spoedig mogelijk, binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 010-3181061 of stuur een e-mail naar klantenservice@moonslapen.nl

 

 1. Annulering of herroepen voor levering

Voor levering kunt u de bestelling schriftelijk annuleren of herroepen door een brief te versturen naar Moon Slaapadviseurs, Watermanweg 207, 3067 GA Rotterdam of een e-mail te versturen naar klantenservice@moonslapen.nl . Vermeld duidelijk de volgende gegevens in uw bericht:

ordernummer;

naam;

adresgegevens;

telefoonnummer;

reden van annulering (niet verplicht).

Indien u een bedrag hebt aanbetaald, betalen wij dit bedrag zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen retour.

 

In het geval van speciaal volgens uw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien u in dat geval toch wenst te annuleren of herroepen kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen.

 

 1. Levering en montage

Wij leveren en monteren in heel Nederland en België. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden.

Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.

Moon Slaapadviseurs is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die u in gedachte heeft.

 

 1. Bezorgkosten

Alle bestellingen worden vermeerderd met bezorgkosten mits anders vermeld. Bezorgkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld.

 

 1. Het maken van een leverafspraak

Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen van de leverancier, nemen wij contact op voor het maken van een leverafspraak. Nadat wij een afspraak met u hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we u thuis bent om de goederen in ontvangst te nemen.

 

Indien u na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dient u dit ten laatste 2 werkdagen voor de afgesproken datum aan ons te melden. Dit kan door een mail te sturen naar klantenservice@moonslapen.nl . Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €165,00 kosten in rekening te brengen.

 

 1. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van uw bestelling

Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten op de plek die u daarvoor in gedachten heeft, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. U dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

 

Om de bezorging van uw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij u vragen ons te informeren indien:

 • onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
 • het trapgat niet ruim genoeg is om de bestelling te kunnen leveren;
 • er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Moon Slaapadviseurs niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan. 

Indien er voor de bezorging van uw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dient u hiervoor te zorgen. Indien u dat wenst, kan Moon Slaapadviseurs  hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. U dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

 

 1. Het bezorgen van uw bestelling

Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 8.00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag. In beginsel levert onze bezorgdienst niet ’s avonds en niet op weekenddagen, tenzij dit tijdens de aankoop anders is aangegeven.

 

 1. Ontvangst en controle van uw bestelling

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met u na. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het afleverformulier. De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met u op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

Als de producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de bezorger de goederen niet met u nalopen. Controleer dan ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met ons. Wij zijn bereikbaar op maandag van 13.00 tot 17.30 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur op 010-3181061. U kunt ook een mail sturen naar klantenservice@moonslapen.nl .

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering.

Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij per pin te betalen of voor vertrek van de bezorgservice het bedrag naar onze bankrekening over te boeken NL36INGB0006646491 t.n.v. Moon Zorg & Slapen. Het kan zijn bij pinbetaling dat de bank een limiet hanteert voor het bedrag dat u per dag met uw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij u klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met uw bank. In de meeste gevallen is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Bij de meeste banken kunt u dit tegenwoordig ook online zelf regelen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Moon Slaapadviseurs behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

 

 1. Uw herroepingsrecht op webshoporders

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt uw verklaring sturen naar onze klantenservice via e-mail (klantenservice@moonslapen.nl) of per post (Watermanweg 207, 3067 GA Rotterdam).

 

 1. Gevolgen omtrent uw recht op herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug mits u de goederen binnen deze termijn ook retour gezonden heeft.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren producten op maat gemaakt

Het is niet mogelijk om producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt te retourneren. Neemt u contact op met onze klantenservice om uw reden van retourneren te bespreken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wanneer u er voor kiest om uw product door Moon Slaapadviseurs te laten ophalen betaalt u 190 euro transportkosten.

Ons retouradres:

Moon Slaapadviseurs

T.a.v. Klantenservice

Watermanweg 207

3067 GA Rotterdam

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als u een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie valt.

 

 1. Klachten

Als u een klacht heeft, kunt u deze mail en naar klantenservice@moonslapen.nl of bellen naar 010-3181061. Wij proberen de klacht dan naar tevredenheid op te lossen. Voor de geschillenregeling verwijzen wij naar artikel 19 en 20 van de CBW-voorwaarden.